Landscape view not supported, please use protrait view!

Med världen som klassrum (With the world as classroom)

  • February 26, 2016
  • by Staff

(Item is in Swedish) Ett klassrum ska skapas. Strålkastaren ska hålla publiken fokuserad på huvudkaraktären i scenens främre högra hörn. Under tiden ska en enkel skolmiljö växa fram genom att stolar ställs på rad i mörkret. Men det är för få som bär och det blir alldeles för ljudligt.

Ready to embark on the educational journey of a lifetime?

A passion for travel. A strong academic record. And the desire to improve the world as you experience it. If this sounds like you, you just might be our ideal candidate! Start your application with a five-minute inquiry form - you never know where you might end up.

It all starts here.

Ready to embark on the educational journey of a lifetime?

A passion for travel. A strong academic record. And the desire to improve the world as you experience it. If this sounds like you, you just might be our ideal candidate! Start your application with a five-minute inquiry form - you never know where you might end up.

It all starts here.

Apply now

Sign up if you would like to receive occasional news from us.

Subscribe